ICATT interactive media ICATT interactive media MENSELIJK DIGITAAL ICATT interactive media MENSELIJK DIGITAAL

Hoe om te gaan met verschillende stakeholders?

Eindelijk heeft de organisatie besloten om over te gaan tot verandering. Hoe kunt u het beste omgaan met uw stakeholders om weerstand te voorkomen?

Hoe om te gaan met verschillende stakeholders?

U herkent het vast wel: eindelijk heeft de organisatie besloten om over te gaan tot verandering. Vaak gaat dit samen met verschillende meningen, inzichten en zelfs weerstand. Er zijn namelijk meerdere stakeholders betrokken. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Beter

Uw organisatie heeft besloten: het moet beter en we gaan een verandering doorvoeren. Om hiertoe te komen heeft u waarschijnlijk vele vergaderingen bijgewoond en discussies gevoerd.

En dan voert de organisatie de verandering door. Bijvoorbeeld een oplossing die administratieve handelingen beperkt, waardoor tijdswinst zal optreden. Of de hopeloos verouderde website die eindelijk wordt vernieuwd.

Wat deze veranderingen gemeen hebben is dat er opnieuw verschillende meningen, inzichten en weerstand zal ontstaan. Dat komt omdat er meerdere stakeholders bij een project zijn betrokken. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Stakeholdermanagement

Bij projecten is stakeholdermanagement erg belangrijk. Want projecten starten altijd met een visie en doelstellingen. Processen moeten slimmer, de communicatie klantvriendelijker en de administratieve rompslomp minder. Daarna ontstaat er een plan waaraan een projectmanager wordt gekoppeld.

Wat wij in de praktijk vaak zien is dat de directeur, of het complete management, zich op dat moment terugtrekt. Maar het is juist belangrijk om alle stakeholders betrokken te houden. Het gaat om alle personen die invloed hebben op een project. En dat zijn meer mensen dan je denkt.

Eindgebruiker

Wij houden altijd de eindgebruiker in het vizier: het eindresultaat moet zo simpel mogelijk zijn. Voor de interne medewerkers is het bijvoorbeeld belangrijk dat het werk vereenvoudigt. Voor de ICT-afdeling gaat het om de waarborging van de veiligheid. En voor de directeur is het belangrijk dat de doelstelling binnen tijd en budget wordt gehaald.

Elke stakeholder heeft dus zijn eigen belangen. Om deze allemaal in balans te brengen moet iedereen betrokken zijn. En inzicht hebben in de ontwerpbeslissingen die we gezamenlijk nemen. Helaas verslapt vaak de aandacht als de nieuwigheid er vanaf is. De projectmanager stuurt aan en de rest gaat over tot de orde van de dag. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen aan boord blijft?

Agile

Agile werken biedt alle ingrediënten om de organisatie mee te nemen in veranderingen. Er is een duidelijke prioritering in de te ontwikkelen functies, gebaseerd op de doelstelling.

Continu leveren we onderdelen compleet werkend op, waarbij iedereen kan meekijken. Elke twee weken is er een demo en iedereen in de organisatie kan deze bijwonen. We organiseren daarnaast een vaste ontwerpgroep. Deze groep kijkt of de ontwikkelde functies voldoen aan de verwachtingen. Ook bekijken de deelnemers of de specificaties voor de geplande onderdelen wel kloppen.

Praktijk

We stimuleren het zo snel mogelijk in gebruik nemen van een applicatie, zodat we de feedback uit de praktijk mee kunnen nemen in de verdere ontwikkeling. Het blijft een proces van ontwikkelen en aanpassen.

Tot slot vergaderen we niet eindeloos. Het zijn korte en efficiënte sessies, met een concrete agenda. Ervaringen met wat in gebruik is, respons op wat is opgeleverd, input voor wat in de planning staat en indien nodig het bijstellen op basis van de voortgang en het budget. Deze Agile manier van werken biedt een effectieve kapstok voor stakeholdermanagement, wat een belangrijk onderdeel voor een succesvol eindresultaat.

Wilt u ook op een effectieve manier innoveren? Maak gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring.