ICATT interactive media ICATT interactive media ICATT interactive media

Een passend portaal voor passend onderwijs

 

 

Een passend portaal voor passend onderwijs

‘Meer inspraak, minder papierwerk’. Dat was kort gezegd de boodschap van onderwijsminister Slob op de haperende invoering van de Wet passend onderwijs. Het grootste samenwerkingsverband van ons land, SWV VO Amsterdam-Diemen, ging voor het beperken van de administratieve rompslomp in zee met ICATT. Dat leverde een online portaal op dat in korte tijd vele uren tijdwinst opleverde. Sytske van Hasselt licht het project toe.

Aanvraagprocedures stroomlijnen

Sytske is adviseur online dienstverlening bij ICATT en als zodanig nauw betrokken bij het functioneel ontwerp van het portaal. Sytske: “Het doel van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen op reguliere scholen te krijgen of te houden. Dus ook zieke of hoogbegaafde kinderen en leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Om te voorkomen dat zij naar speciaal onderwijs moeten, zijn er allerlei landelijke en deels gesubsidieerde regelingen om hen in het reguliere onderwijs te ondersteunen. De primaire opdracht van SWV VO Amsterdam-Diemen was om de aanvraagprocedures te stroomlijnen. Voorheen werden aanvragen op papier gedaan en dat was tijdrovend en complex.”

Veel tijdwinst en minder fouten

Die complexiteit zat hem deels in het feit dat met slechts één formulier tot wel tien regelingen konden worden aangevraagd. Sytske: “We zijn begonnen met het ontwerpen van een digitaal formulier dat degene die het moet invullen op een ‘slimme’ manier aan de hand neemt. Dat moet iemand van de school zijn. Denk aan bepaalde velden die al vooraf ingevuld zijn of die automatisch worden overgeslagen. Dat heeft enorm veel tijdwinst opgeleverd en, niet onbelangrijk, veel minder fouten. Dus ook minder vertraging en daar hebben de betreffende leerlingen veel baat bij.”

Privacygevoelig

Door niet alleen de aanvragen, maar ook de goedkeuringen c.q. afwijzingen door betrokken instanties en alle vervolgacties in een digitaal loket te gieten, is de status van de aanvraag te allen tijde voor alle betrokkenen inzichtelijk. “LISA, zoals we het portaal hebben genoemd en wat staat voor Leerling Informatie Systeem Amsterdam, bevat zeer privacygevoelige gegevens. Die zijn in een portaal veel beter beschermd dan bij heen en weer sturen van e-mails. Ook wij hebben in dat opzicht een verantwoordelijkheid en zijn in dit kader al gecertificeerd door het OSO, oftewel de Overstapservice Onderwijs”, aldus Sytske.

Alleen al in LISA worden, verdeeld over zo’n 500 gebruikers en 90 scholen, ongeveer 2.500 zaken per jaar afgehandeld. Met kleine aanpassingen kan het onderwijsportaal als SaaS-oplossing ook door de overige 150 SWV’s (de helft in primair en de andere helft in voortgezet onderwijs) worden gebruikt. Nog meer informatie vind je via de case van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen en de pagina over het Passend Onderwijs Portaal.

Heb je liever meteen iemand aan de lijn, dan kun je ons natuurlijk ook bellen.


>>  'We detacheren niet een 'poppetje''

5 redenen om te kiezen voor maatwerk software  >>