ICATT interactive media ICATT interactive media ICATT interactive media

Agile: wat heeft u eraan?

In bijna elke organisatie komt u het tegen: agile werken. Wat is agile nu precies en belangrijker: wat heeft u eraan?

Agile: wat heeft u eraan?

Agile

Agile betekent letterlijk wendbaar of behendig. Welke beelden roept dit bij u op? Van een katachtige misschien, of een atleet. Maar het betekent iets heel anders: het is een beweging die is ontstaan binnen de software-ontwikkeling. Het startpunt van de agile methode is het Agile Manifesto, een bijeenkomst van zeventien softwareontwikkelaars in Amerika. De ideeën over dit begrip zijn jaren later verder ontwikkeld.

Toch is de visualisering bij het woord agile (cheeta, atleet, circusartiest, etc) niet zo vreemd. Visualisatie is een onderdeel van agile werken. Dat kan zijn het laten zien van de voortgang van een project in één oogopslag. Of informatie zo goed mogelijk zichtbaar maken en delen.

Verandering

Een belangrijk voordeel van agile werken is dat (vaak grote en/of hiërarchische) organisaties beter en sneller met constante verandering om kunnen gaan. Denk aan organisaties waarbij het bekende gevoel ‘van-het-kastje-naar-het-muurtje’ ontstaat. Vaak zijn het organisaties waarbij ideeën langs veel schakels gaan en veranderingen doorvoeren moeilijk gaat.

Er is al veel geschreven en gesproken over agile. Veel organisaties werken er al mee en zijn daar in het algemeen trots op. Dat dragen ze ook uit in de communicatie. Het is een begrip dat iedereen lijkt te kennen. Sommigen vinden het zelfs een uitgehold woord, omdat het niet altijd juist gebruikt wordt. Feit is en blijft dat wij er vanaf begin af aan al mee werken. In die tijd bestond het alleen nog niet als term.

Nooit af

De producten en diensten waar we aan werken zijn in principe nooit af. Dat klinkt heel eng: betekent het dat het resultaat eigenlijk nooit goed is? Absoluut niet: u kunt het zien als een continue proces. We perfectioneren het steeds meer. Eigenlijk kunt u het vergelijken met een evolutie: een product of dienst past zich steeds beter aan.

Neem het Samenwerkingsverband VO Amsterdam - Diemen waarvoor we een systeem hebben ontwikkeld om de trajecten passend onderwijs te verwerken. Na het bedenken van alle mogelijke functies hebben we in een half jaar de basis neergezet. Daarna hebben we aanpassingen doorgevoerd die voort zijn gekomen uit gebruikerservaringen. De gebruiker heeft daar dus echt wat aan en de applicatie verbetert nog steeds.

Groeien

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om met constante veranderingen om te gaan. Daardoor kunnen ze groeien en wendbaar zijn. Kortom: door agile kan uw organisatie meebewegen en openstaan voor continue ontwikkelingen. Daar kunnen alleen maar mooie zaken uit voortkomen.

De vraag is dus niet: wat heeft u aan agile? Maar: hoe agile is uw organisatie?

<<  The devil is in the detail

Heel Nederland digitaal  >>