ICATT interactive media

ICATT interactive media ICATT interactive media ICATT interactive media

Passend Onderwijs Portaal

Veilig en snel aanmeldingen voor passend onderwijs verwerken: aanvragen, behandelen, overdragen en documenteren.

Veilig omgaan met gevoelige gegevens

Gevoelige gegevens van leerlingen zijn goed beveiligd opgeslagen. Scholen, ouders, SWV-consulenten, adviseurs en partners hebben selectief toegang. SWV bepaalt welke informatie ze wil delen en met wie. Het Passend Onderwijs Portaal is volledig AVG-proof.

Complex proces geautomatiseerd

Gegevens verzamelen, vragen om aanvullingen, terugkoppelen aan scholen en ouders, adviesgesprekken voeren, doorgeven aan zorginstanties, archiveren en rapporteren: dit is een complex logistiek proces. Het Passend Onderwijs Portaal regelt dit vanzelf. Op een plek ziet u de status van een aanvraag en kunt u acties naar betrokkenen uitzetten.

Makkelijk aanmelden

Met slimme formulieren is het aanmelden van leerlingen of het vragen van advies eenvoudig. Dat levert betere input waarmee het samenwerkingsverband sneller aan de slag kan. De leerling krijgt daardoor sneller ondersteuning.

Transparant proces

Een samenwerkingsverband moet zich kunnen verantwoorden. Het Passend Onderwijs Portaal maakt inzichtelijk welke aanvragen er zijn gedaan, hoe lang de behandeling heeft geduurd, wie de trajecten heeft behandeld en op welke gronden een aanvraag is toegekend of afgewezen.

Slim formulier

Scholen melden leerlingen aan via een digitaal formulier. Het formulier helpt de aanvrager makkelijk door de aanvraag met routering, feedback, voorinvullen van bekende gegevens en duidelijke checks. U kunt tussentijds opslaan om de aanvraag later af te maken.

Slim formulier

Handig overzicht van lopende zaken

Het samenwerkingsverband ziet de aanmeldingen in een handig overzicht. Missen er nog stukken? Dan kan het samenwerkingsverband dit direct melden aan de aanvrager. Is de aanvraag compleet, dan wordt een consulent toegewezen. Iedereen kan met handige filter- en sorteeropties zijn eigen inbox op maat instellen.

Handig overzicht van lopende zaken

Direct een dossier opbouwen

De aanvraag zit direct in een leerlingdossier. De consulent vult het dossier aan met aantekeningen en documenten. Is het traject klaar? Dan sluit de consulent het af met beschikking, plaatsing of advies.

Direct een dossier opbouwen

Veilig en snel informatie delen

De consulent kan onderdelen van het leerlingdossier delen met de partner die de extra ondersteuning levert. Alle gegevens blijven op een plek bewaard en zijn alleen na inloggen te gebruiken. Het samenwerkingsverband heeft steeds overzicht wie welke informatie kan inzien.

Veilig en snel informatie delen

Export voor de controller en het management

Op ieder moment is het mogelijk om exports maken van de lopende en afgesloten dossiers die nodig zijn voor de controle en verantwoording van gelden. De exports bevatten ook managementinformatie om het beleid te toetsen en het proces (bij) te sturen.

Export voor de controller en het management

Een portaal voor uw samenwerkingsverband

Flexibel maatwerk

Ieder samenwerkingsverband heeft een heel eigen werkproces. Het systeem is generiek en zeer flexibel opgezet. Deze opzet past juist goed bij deze individuele verschillen. U kunt het systeem geheel op maat voor uw organisatie inrichten.

Samen doorontwikkelen

Wij geloven in samen delen. Er zijn nog een heleboel ideeën voor het verder uitbouwen van het Passend Onderwijs Portaal. We vragen per samenwerkingsverband een bijdrage voor het ontwikkelen van een nieuwe generieke functie, die dan voor iedereen beschikbaar is. Zo maken we samen een steeds beter portaal.

Overzichtelijke kosten

U betaalt eenmalig de uren die we besteden voor het inrichten en doorontwikkelen van het Passend Onderwijs Portaal. Daarna zijn er vaste kosten voor hosten en upgraden van servers en de applicatie.

Uitbreidbaar

We breiden het portaal stapsgewijs uit met nieuwe features en functies, zoals:

  • Instelbare notificaties
  • Bewerkers historie
  • Beheerbare gebruikersprofielen
  • OSO-uitwisseling
  • Grafische managementinformatie
  • Automatische archivering
  • Inlog voor leerling en ouders
  • Advies & kennisdeling

Aangesloten bij / gecertificeerd door

Vraag een demo aan

Wij helpen u graag met uw zoektocht naar een veilig portaal waarin makkelijk een aanvraag gedaan kan worden, de status ingezien en de juiste mensen hier toegang toe hebben. Vul het contactformulier in en dan bellen we jou zo snel mogelijk op. Of bel direct met één van onze collega's.

Hanneke van der Horst

Hanneke van der Horst

06 5570 4292

hanneke@icatt.nl

Willemiek Bijlenga

Willemiek Bijlenga

020 368 30 68

willemiek@icatt.nl