ICATT interactive media

ICATT interactive media ICATT interactive media

Sterke e-formulieren sluiten aan bij klant én proces

Wanneer je als organisatie afhankelijk bent van gegevens van een klant, is een goed e-formulier van immens belang. Een goed digitaal formulier, zorgt voor een laagdrempelige contactmogelijkheid met informatie die direct aansluit op de bedrijfsprocessen. ICATT bedenkt, ontwerpt en implementeert formulieren die aansluiten bij de klant en bij het proces.

Klantcontact: persoonlijk en geautomatiseerd

Met een goed e-formulier automatiseert u het klantcontact. U verzamelt met het formulier gegevens waarmee u uw klant van dienst kunt zijn. Het kan daarbij gaan om aanvragen, bestellen, aanpassen van gegevens of het genereren van documenten. Een helder e-formulier is fijn voor uw gebruikers, levert betere gegevens en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk. Bovendien: een formulier stelt vragen op maat. Uw klant krijgt alleen vragen die relevant zijn. Informatie die in de organisatie al beschikbaar is, vragen we niet opnieuw. Dat betekent dat de processen waar de formulieren een rol spelen, grondig geanalyseerd moeten worden.

We maken processen inzichtelijk

Essentieel bij al deze trajecten is dat we ons in korte tijd de inhoud en het organisatieproeces eigen maken. Om u te helpen een formulier te bouwen, moeten we het werkproces achter het formulier doorgronden. Waarom vraagt u deze gegevens uit bij uw klant? Waar zijn de gegevens voor nodig? Welke gegevens heb je nodig om het proces in gang te zetten? En hoe wordt dat verder verwerkt in de organisatie. In het bouwen van een formulier zitten duizenden kleine beslissingen. Moeten er vragen uitklappen, moeten antwoorden gevalideerd worden, waar plaatsen we de uitvalvragen? Waar komt de invulinstructie? Door opnieuw naar processen te kijken wordt het inzichtelijk voor ons en voor de organisatie.

Door de ogen van de klant

We kijken naar het formulier door de ogen van de eindgebruiker. Wie gaat dit formulier invullen, de leek of de expert? Hoe vaak vult de gebruiker het in? Duidelijke vragen, niet te veel gegevens uitvragen, geen gegevens vragen die uw organisatie al heeft van die klant, veilig en makkelijk inloggen en gegevens versturen, omgaan met privacygevoelige gegevens en financiële gegevens.

PassendOnderwijs

Honderden formulieren

ICATT heeft honderden formulieren ontwikkeld voor uiteenlopende organisaties, van het bedrijfsleven tot de publieke sector. Achter formulieren liggen complexe processen die niet altijd vanuit de klant bedacht zijn. Met een slim aanvraagformulier voor vergunningen voor overheden of een formulier waarmee een arbeidscontract kan worden aangemaakt dat voldoet aan de wetgeving, is aan de voorkant van die complexiteit niks te merken: makkelijk van buiten, slim van binnen. 

aanmeldformulier_partnersvoorjeugd

Voordelen van goede e-formulieren

  • Te gebruiken op elk device
  • 24 uur per dag open
  • Verhoging conversie
  • Business optimalisatie
  • Directe koppeling naar andere sytement
  • Vervangt dure fysieke intakes
  • Meer correcte klantdata
  • Verlaging druk call center of administratie
  • Goede UX verhoogt klanttevredenheid