ICATT interactive media ICATT interactive media

Sterke e-formulieren sluiten aan bij klant én proces

Uw klant heeft informatie verzameld en besloten: ik ga iets aanvragen, bestellen of boeken. Daar hebt u een formulier voor laten bouwen. Een fijn e-formulier, duidelijk en persoonlijk, dat goed aansluit op de wensen van uw klant en de processen in uw bedrijf. Zo’n sterk e-formulier is vast gemaakt door ICATT, want dat is onze expertise.

Klantcontact: persoonlijk en geautomatiseerd

Met een goed e-formulier automatiseert u het klantcontact. U verzamelt met het formulier gegevens waarmee u uw klant van dienst kunt zijn. Het kan daarbij gaan om aanvragen, bestellen, aanpassen van gegevens of het genereren van documenten. Een helder e-formulier is fijn voor uw gebruikers, levert betere gegevens en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.

Bovendien: een formulier stelt vragen op maat. Uw klant krijgt geen vragen die niet relevant zijn. Informatie die in de organisatie al beschikbaar is, vragen we niet opnieuw. Dat betekent dat de processen waar de formulieren een rol spelen, grondig geanalyseerd moeten worden.

ICATT wil weten wat het doel is van het formulier. De organisatie wil er iets mee bereiken. Ook de klant die het formulier invult, wil iets bereiken. We kijken daarom kritisch met de organisatie mee of de gegevens die nodig zijn, worden uitgevraagd en of het ook op een andere manier kan.

Diep in de processen

Essentieel bij al deze trajecten is dat we ons in korte tijd de inhoud eigen maken. Om u te helpen een formulier te bouwen, moeten we het werkproces achter het formulier doorgronden. Waarom vraagt u deze gegevens uit bij uw klant? Waar zijn de gegevens voor nodig? Welke gegevens heb je nodig om het proces in gang te zetten? In het bouwen van een formulier zitten duizenden kleine beslissingen. Moeten er vragen uitklappen, moeten antwoorden gevalideerd worden, waar plaatsen we de uitvalvragen? Waar komt de invulinstructie? Wie gaat dit formulier invullen, de leek of de expert? Hoe vaak vult de gebruiker het in?

Door de ogen van de klant

We kijken naar het formulier door de ogen van de eindgebruiker. Duidelijke vragen, niet te veel gegevens uitvragen, geen gegevens vragen die uw organisatie al heeft van die klant, veilig en makkelijk inloggen en gegevens versturen, omgaan met privacygevoelige gegevens en financiële gegevens, met al deze zaken kan ICATT u helpen. We verdiepen ons in de interne processen in uw organisatie en bedrijf, om ervoor te zorgen dat het e-formulier goed aansluit.

Honderden formulieren

ICATT heeft honderden formulieren ontwikkeld voor uiteenlopende organisaties, van het bedrijfsleven tot de publieke sector. Achter formulieren liggen complexe processen die niet altijd vanuit de klant bedacht zijn. Met een slim aanvraagformulier voor vergunningen voor overheden of een formulier waarmee een arbeidscontract kan worden aangemaakt dat voldoet aan de wetgeving, is aan de voorkant van die complexiteit niks te merken: de gebruiker staat centraal.

Meer weten? Lees onze cases over de gemeente Amsterdam en de contractgenerator van KNMT.