ICATT interactive media

ICATT interactive media ICATT interactive media

Digitale transformatie van analyse tot implementatie en support

Werkt u met losse mails, post, telefoon en verschillende systemen? Besteed u veel tijd aan het distribueren, opslaan, en managen van al die kanalen en documenten? Een integrale digitale transformatie van uw werkproces kan u veel tijd en geld besparen. Wij inventariseren samen met u de hele workflow en bedenken daar een slimme oplossing voor die we daarna implementeren.

Digitale transformatie van analyse tot implementatie en support

Proces analyse

We starten met een analyse van uw werkproces. Wie is betrokken, welke handelingen voeren zij uit, welke kanalen en systemen spelen een rol en waar liggen de grootste pijnpunten en risico's. Vanuit dat vertrekpunt ontwerpen we een nieuw digitaal proces. Geautomatiseerde handelingen zorgen altijd voor een flinke procesverbetering.

Maatwerk

Wij maken oplossingen op maat. We werken veel voor overheden en organisaties met bestaande complexe processen. We zien steeds dat deze niet goed te modeleren zijn in een standaard product. Dan krijg je raar ingerichte applicaties en allerlei omwegen om toch het werkproces te kunnen volgen. Onze applicaties sluiten naadloos aan bij het werkproces.

Businesscase

Een investering moet zich natuurlijk terugverdienen. Automatische koppelingen maken invoer overbodig. Gebruiksvriendelijke formulieren leveren gestructureerde en kwalitatieve gegevens. Beslisregels en standaarddocumenten versnellen en uniformeren het proces. Het op een toegankelijkeplek vastleggen scheelt distributie en borgt security. Rechten en rollen automatiseren toegang en toegestane handelingen.

Digitale transformatie: van offline proces naar digitale workflow

Inventarisatiefase: workshop met stakeholders

Tijdens de procesanalyse blijkt een proces, of workflow vaak ingewikkelder dan op voorhand gedacht. Samen met de relevante stakeholders fileren we de vraag, de problemen, huidige infrastructuur en komen we tot een gezamenlijke oplossing. Doordat we stakeholders betrekken, creeëren we intern draagvlak binnen uw organisatie. Daarbij zijn we praktisch en willen we dat de oplossing snel voor verbetering zorgt. 

Workshop inventarisatiefase

Helder inzicht

Onze applicaties geven overzicht in werkprocessen en werkvoorraad. De informatiestromen worden gekanaliseerd en klantcontact, cliëntgegevens komen allemaal bij elkaar in één systeem. Deze transparantie en gestructureerde data geeft kwalitatief inzicht, kennis en goede management-stuurinformatie. 

transparantie

Gebruiksvriendelijke interfaces en slimme formulieren

Met slimme formulieren worden op zo efficiënt mogelijke manier gegevens van gebruikers uitgevraagd en verwerkt. Deze formulieren maken gebruik van goede user interfaces die voldoen aan de WCAG webrichtlijnen. 

interfaces

Pluspunten van onze klantportalen

 • AVG proof
 • Optimalisatie workflow
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Koppelingen met uw systemen
 • Kostenbesparing
 • Inzicht in werkvoorraad
 • Gegevensbeveiliging
 • 1 omgeving voor dossier behandeling
 • Transparante communicatie en afhandeling
 • Microsoft framework
 • Slimme formuleren
 • Inzien statussen en notificaties

Samen digitaliseren

Agile ontwikkelen

We ontwikkelen via de Scrum methodiek. Onze ervaring leert dat dit eindresultaten levert die het best aansluiten bij de verwachting van de klant. Scrum geeft  ruimte voor voortschrijdend inzicht en leren, een nauwe betrokkenheid tussen u als opdrachtgever en ons. U houdt continu zicht op wat er gemaakt wordt. Het project wordt in kleine behapbare blokjes opgesplitst. Dat test en specificeert makkelijk. Daarbij zorgt scrum voor een snelle livegang van een eerste release.

Overzichtelijke kosten

ICATT stelt een backlog op met op te leveren userstories (dit is de scope van het project). Het team geeft een inschatting van de benodigde inspanning per userstory. Samen met u bepalen we de prioriteit van op te leveren onderdelen. Vervolgens maken wij een backlogplanning. Iedere twee weken geven we een demo van de opgeleverde onderdelen. Wij rapporteren iedere twee weken aan u. De rapportage geeft inzicht in voortgang, budget en verwachte in- of uitloop. Ook geven we aan of projectrisico’s spelen die van invloed zijn op kwaliteit, planning en het budget. We rekenen geen licensiekosten. 

Beheer en support

Wij zijn groot voorstander van zo snel mogelijk opleveren en doorontwikkeling te baseren op daadwerkelijk gebruik van de sites door klanten en medewerkers. Uw vaste projectmanager bepaalt samen met u wat de volgende stappen zijn. Voor vragen en wijzigingsverzoeken maken wij aparte financiële afspraken. We kunnen werken met een strippenkaart of een vast aantal uren per maand. Kleine verzoeken tot maximaal 4 uur plannen we direct in. Grotere verzoeken worden eerst ingeschat door het scrumteam en pas ingepland nadat opdrachtgever akkoord geeft.