ICATT interactive media ICATT interactive media

Systeem voor het werkproces Passend Onderwijs

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen (SWV) is verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wet passend onderwijs. Die wet zegt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs dat aansluit bij hun specifieke behoefte. Dit samenwerkingsverband organiseert trajecten en beheert geld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij gebruikten een verouderd systeem dat niet meer voldoet aan de eisen anno nu. Na een marktverkenning is ICATT gevraagd de nieuwe applicatie te ontwikkelen voor het doen van aanvragen voor passend onderwijs en het behandelen daarvan.

Stapsgewijs en samen met eindgebruikers ontwikkelen

SWV koos voor ICATT vanwege onze aansprekende aanpak. Wij ontwikkelen in nauwe samenwerking met eindgebruikers, stap voor stap de nieuwe applicatie. Onze Scrum-werkwijze zorgt dat SWV constant kan meekijken, uitproberen en indien nodig bijsturen. Door de gezamenlijke betrokkenheid leren we continu van elkaar, zodat we samen steeds sneller tot de juiste ontwerpen komen.

Bewijs van goede samenwerking en resultaat

Het project startte met een pilot en een go/no-go-moment. In de pilot bouwden we in twee maanden een onderdeel van de applicatie en maakten we een ontwerp op hoofdlijnen van het eindproduct. SWV gebruikte deze fase om te toetsen of de samenwerking en de eindresultaten voldeden aan de verwachtingen.

Gebruiksvriendelijke interfaces

De applicatie kent een aantal verschillende soorten eindgebruikers. Zorgcoördinatoren op het voorgezet onderwijs vragen de extra ondersteuning aan. Consulenten van SWV behandelen de aanvragen. De partners die de ondersteuning bieden ontvangen leerling- en aanvraaggegevens. De accountant van SWV controleert de gelden en het management heeft overzicht van de processen en output. We besteden veel aandacht aan een logische interface die voor iedereen direct duidelijk is.

"De bol.com onder de onderwijsapplicaties"zorgcoördinatoren en medewerkers na de testsessies

Betrouwbaar en veilig

Natuurlijk voldoen al onze projecten aan de huidige standaarden en wetgeving voor veilige opslag van gevoelige gegevens. We onderschrijven het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Met de nieuwe applicatie kan SWV helemaal AVG-proof werken.

Meer weten of zelf een Passend Onderwijs Portaal? Neem contact met ons op.