ICATT interactive media ICATT interactive media

Wij helpen u te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe Europese privacyregels zijn breder en strenger dan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is voor bedrijven nog belangrijker om goed om te gaan met persoonsgegevens. Voldoet u nog niet? Wij helpen u graag.

Gedegen technische oplossingen mèt persoonsgegevens

Het zit in ons DNA om na te denken over dataopslag, gebruikersverificatie en ‑authenticatie. Zijn alle gegevens ècht nodig? Worden ze op een legale manier verzameld? Mogen de gegevens bewaard worden? Hoe doen we dat veilig en goed? Kunnen gebruikers al hun persoonsgegevens opvragen en ook verwijderen? En als het onverhoopt toch mis gaat: hoe reageren we adequaat op een datalek?

Wilt u weten wat wij kunnen doen voor uw website? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.